Púchov jednohrob pomník žula IMPALA, hrob žula BIANCO