Považská Bystrica jednohrob, pomník žula Absolut Black, hrob žula Tarn