Prosiek, 2 dvojhrob žula BOROV, pomník žula, hrob žula