Liptovské Vlachy, dvojhrob pomník žula IMPALA, hrob žula BIANCO