Krasno n. Kysucou, 2 dvojhrob žula OLIVE GREEN, pomník žula, hrob žula