2 - hrob Morava  dvojhrob IMPALA, pomník žula, hrob žula