Choď na obsah Choď na menu
 


Život a smrť

24. 2. 2012

Život a smrť

Každý z nás musí niečo stratiť

a niečoho sa vzdať,

je lepšie sa nevrátiť

a len spomínať.

J. Seifert

K Hospodinovi v trápení svojom

volal som a vypočul ma.

 

Ďaleká cesta moja,

márne volanie...

K. H. Mácha

Doznel tlmený akord života,

stíchla jeho tichučká pieseň,

hmla studená padá na polia

a nám do sŕdc bolestná tieseň.

 

Tisíce zomreli, tisíce zomrú,

tisíce na smrť sú unavení,

lebo v smrti a narodení

nikto nezostal jediný.

 

Púť ďaleká už skončila,

skončilo putovanie.

Sto bolo krížov na púti tejto,

tisíc zastavení.

Aj chvíle šťastných úsmevov,

Tvoje kroky nachádzali,

tých bolo málo, vždy viac utrpenia.

 

Kto žil v srdciach tých

ktorých opustil, ten nezomrel.

J. V. Sládek

Až my, žijúci, zomrieme,

nič sa na tom svete nestane, nezmení,

len niekoľko sŕdc sa zachveje,

ako v rannej rose kvetiny.

 

Až zomriem, nič na tomto svete sa nestane a nezmení.

len ja stratím svoju biedu

a zrieknem sa  všetkého...

 

Predobré srdce na svete sme mali,

ktoré vedelo nás milovať,

keby sme láskou zobudiť ho chceli,

neozve sa nám viackrát,

zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.

 

Všetko zmizne, len stopy Tvojej práce

a lásky zostanú.

 

Klesli ruky pracovité,

stíchlo srdce dobré - unavené.

Pán zavolal, nám zostáva

spomienka - smútok a žiaľ.

 

Klesla ruka, ktorá tak rada pracovala,

zmĺkli ústa, ktoré slovami hladili,

oči, ktoré sa tak milo pozerali,

sa navždy zavreli.

 

Odchádzam za svetlom,

kdesi v diaľke splyniem s ním.

Tým, ktorých milujem,

na cestu posvietim.

 

Tak krátko išiel som s vami,

hľa, tu sa cesty delia

a vtáci nad hlavou

mi pieseň nedospievali.

Jiří Wolker

Nie je tu treba sĺz a nie je treba nárek,

ani pokánie a trpké výčitky.

Veď v majestáte smrti

ani zrnka nie je hany,

je velebný len kľud.

J. Milton

Nezomrel.

Spí, má len sen, je krásny,

sníva sa mu o tých, ktorých miloval

a ktorí milovali jeho.

 

Nezomrela.

Spí, má len sen, je krásny,

sníva sa jej o tých, ktorých milovala

a ktorí milovali ju.

 

Zdvíham jej ruku. Je v nej chlad,

prsty sú pritlačené k dlani.

Kvetinku chcem jej do nej dať,

už naposledy.

A ešte sa mi bráni.

J. Seifert

Život Tvoj bol samá práca,

smrť len tichý vzdych.

 

Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá,

smrť je len kus života ťažkého.

Čo strašné je, čo zlé je,

to zomieranie je.

Jiří Wolker

Smrť prešla okolo.

Život ide ďalej.

Rozprestrel sa závoj pretkaný bôľom,

v ňom ukrytý je žiaľ.

 

Ten život stály boj

a mier len nakrátko;

a smrť len krátky boj

a pokoj naveky.

J. Kollár

A smrť je zlo – tak bohovia dali:

veď keby bola krásna, tiež by umierali...

Sapfó

Čo dáva zmysel životu, dáva zmysel i smrti.

Antoine de Saint-Exupéry

Každá smrť poznačí človeka, najviac však jeho vlastná.

Miroslav Schlesinger

Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť.

Voltaire

Kto verí, nikdy nie je sám.

Ani počas života, ani počas smrti.

Benedikt XVI

Ľudia nenávidia smrť neprávom,

je to najistejšia obrana proti

mnohým chorobám a nešťastiam.

Aischylos

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí.

Bazil Veľký

Mnohí z tých, čo žijú, by si zasluhovali smrť.

A mnohí z tých, čo zomreli, by si zaslúžili žiť.

John Ronald Reuel Tolkien

Najmenej sa boja smrti tí,

ktorých život má najväčšiu cenu.

Immanuel Kant

Nie je ľahké žiť po smrti.

Niekedy je treba minúť na to celý život.

Stanisław Jerzy Lec

Nikto nevie, čo je smrť,

a predsa sa jej všetci boja,

akoby uznávali, že je najväčším zlom,

i keď je pre človeka najväčším dobrom.

Platón

Obávame sa smrti nie preto,

že sme príliš milovali život,

ale preto, že sme príliš málo milovali ľudí.

Ernest William Barnes

Pre človeka, ktorý splnil svoju povinnosť,

je smrť prirodzená a vítaná, práve tak ako spánok.

George Santayana

Smrť prekonáme tým, že v nej objavíme Boha.

Pierre Teilhard de Chardin

Smrť sa neriadi našimi plánmi.

Molière

Smrť znamená vždy poslednú bodku za slovom "Život".

Margita Figuli

Šťastný, kto zomrie skôr,

než sám začne volať smrť,

aby ho zobrala.

Francis Bacon

Žiadna smrť nemôže byť zlá,

ak jej predchádzal dobrý život.

Miloš Kopecký

Žite tak, ako môžete, lebo večnosť svojej smrti neskrátite o nič.

Lucretius Carus

Žijeme, aby sme sa vyhli smrti;

existujeme, aby sme sa vyhli neexistencii.

Peter Steele

Život bez priateľov je ako smrť bez svedkov.

Španielske príslovie

Život je zrodením k smrti.

Carl Gustav Jung

Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť.

Život meriame skutkami a nie časom.

Seneca

Ži tak, aby sa tvoji priatelia začali nudiť, až zomrieš.

Tuwim

Stále nariekame, že máme malo času,

ale žijeme tak ako by sme ho mali na rozdávanie.

Seneca ml.

Život je krásnejší,

než sme sa odvážili snívať!

Illes