Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecné

24. 2. 2012

Všeobecné

Tvoj pokoj, náš žiaľ!

Spi sladko maličký (maličká).

Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo nám bolo drahé, to nám osud vzal.

Odpočinutie večné daj mi, Pani, a svetlo večné, nech mi svieti.

Len k tebe, Bože môj, len k Tebe blíž.

Rozpomeň sa, Pane, na mňa vo svojom Kráľovstve.

Odpočinutie večné daj jej (mu) pane.

Pane Ježišu Kriste, prijmi moju dušu.

Svätá Mária, oroduj za mňa (nás).

Svätá rodina, oroduj za mňa (nás).

Spomíname s láskou.

Nech Ťa príjme Kristus, ktorý Ťa povolal.

Nesmúťte plačom, ani slzami, ale čistou spomienkou.

Čím bolestnejšie bolo naše rozlúčenie, tým radostnejšie bude stretnutie.

Smrť nie je nešťastím pre toho, kto umiera, ale pre toho, ktorý ho prežije.

Spite sladko, večný sen, spomíname na Vás každý deň.

Och, ťažká cesta... Jak ťažká cesta, keď srdce od srdca sa lúči.

Len spomienka zostala na Teba, duša milá.

Prečo Ti osud neprial žiť, prečo Ťa nám musel vziať.

Kto s Tebou žil, vie čo stratil.

Požehnaná je pamiatka spravodlivého.

Kto bol milovaný, nie je zabudnutý.

V kríž som veril, kríž som znášal, pod krížom som pokoj našiel.

Smutno je všade bez Teba a milujúce srdce nikdy nezabudne.

Život je dar Božej múdrosti, smrť je dar Božej lásky.

Odišla si nám drahá mama, nikto viac Ťa nenahradí.

Neplačte najmilší nad mojím odchodom, je to vôľa Božia a mojím osudom.

Spočívajte v pokoji.

Za Tvoju lásku, drahá mama, nech Ti je odplatou večné blaho.

Najväčšia láska na svete zomiera, keď oko matky sa navždy zaviera.

Nad Tvojím hrobom plače mamička, Tebe sa však lepšie spinká.

Zhasli očká jasné, srdiečko dobilo a svojím rodičom smútok nechalo.

Buď vôľa tvoja...

Mat. 6-10

 

Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrel.

Ján II-25b.

 

Ja som vzkriesenie a život.

Ján II-25a.

 

Nech spočíva v pokoji.

 

Či žijeme, či umrieme, Pánovi sme.

Rím.14-8

Blahoslavení sú, ktorí v Pánu umierajú.

V dome môjho otca je mnoho príbytkov.

Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom príbytku.

Vo svojej úzkosti som volal na Hospodina.

Žalm 18,7

 

Ach, Hospodine, zachráň moju dušu.

Žalm 116,4

Prišla hodina, srdce prestalo biť, nebolo lieku, aby som mohla žiť.

Pane, nebuď mi sudcom, ale spasiteľom.

Otče, do Tvojich rúk porúčam dušu svoju.

Viem, Hospodine, že človek nemá v moci svoju cestu.

Jerem.10,23

 

Na Neho uvaľte všetky starosti, lebo On sa stará o vás.

1.Pst. 5

 

Na Tvoje spasenie očakávam, o Hospodine.

1.Mojž.49,18

 

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha.

Žalm 31,6

 

Len ako márnosť stojí tu každý človek.

Žalm 39,6

 

V polovice mojich dní ma neber, Bože môj.

Žalm 102,25

Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.

Hospodine, nezavrhuj ma od svojej tváre.

Bože, buď mi milostivý.

Bože môj, Tebe odovzdávam dušu moju.

Za dobré srdce rodičovské na svete náhrady niet, preto je také bolestivé, keď rodičov niet.

Hospodin je mojím svetlom a spásou.

Žalm 27

 

Kristus život náš.

Kol.3,5

Ježiš, buď jej (mi) spasiteľom.

Blahoslavený každý, kto sa bojí Hospodina, kto chodí po jeho cestách.

Ja viem, že vykupiteľ môj žije.

Job 19,25

Spočívaj v pokoji.

Najviac zo všetkého ľudia stoja o to,

zachovať si život a zo všetkého najmenej

si ho šetria.

J.de la Bruyére

Ľudia ľutujú, ako zle využili čas,

ktorý je už za nimi, ale to ich

neprivedie k tomu, aby lepšie využili

čas, ktorý im k životu ostáva.

J. de la Bruyére

Priateľstvo má byť nesmrteľné,

nepriateľstvo smrteľné.

T. Livius

Človek môže byť taký veľký,

ako velký si želá byť.

Korbyšev

Každý človek bol zrodený pre

nejaké dielo. Každý kto chodí

po tejto zemi má nejaké

povinnosti k životu.

Hemingway

Zmeň vzťah k veciam, ktoré

ťa znepokojujú a budeš mať od

nich pokoj.

Aurelius

Človek sa učí jedine tým, že žije

a každý kto sa narodí, musí

s týmto učením začínať od

prvopočiatku.

Unamuno

Každý chce žiť dlho,

ale nikto nechce byť starý.

Swift

Keby som žil ešte raz,

dopustil by som sa tých istých

hlúpostí a chýb, ale snažil

by som sa ich urobiť skôr.

Russel

Je lepšie ľutovať, že sme niečo

prežili, ako ľutovať, že sme

neprežili nič.

Boccaccio

Pretože nám nie je dané žiť dlho,

zanechajme po sebe niečo ako

svedectvo, že sme boli na svete.

Plinius

Životu je možné porozumieť len

dozadu - ale žiť sa musí

dopredu.

Kierkegaard

Ži tak, aby sa Tvoji priatelia

začali nudiť, až zomrieš.

Tuwim

Stále nariekame, že máme málo

času, ale žijeme tak ako by sme

ho mali na rozdávanie.

Seneca ml.

Ľudia obetujú zdravie, aby zarobili peniaze,  potom obetujú peniaze, aby znovu získali zdravie.

XIV. Dalai Lama, Tenzin Gyatso

Ľudia  sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť.  A tak nežijú ani v prítomnosti ani v budúcnosti. A žijú tak, akoby nikdy nemali zomrieť, a potom zomrú bez toho, aby predtým žili.