Choď na obsah Choď na menu
 


Posledný pozdrav, odkaz

24. 2. 2012

Posledný pozdrav, odkaz

Nech je vôľa Tvoja nám všetkým,

ako vtákom je a hmyzu,

pokornej byline aj spievajúcej vode.

S. K. Neumann

Keď rozchod  nastáva,

nám v srdci smutno je,

však neplačeme lebo zostáva

stretnutie, nádej.

Kancionál

Keď príde deň a budem spať

príď na môj hrob sa pozrieť,

len pozrieť a neplač veľa,

kto zaspal, spí každý rád,

a svätá je tá tichá noc,

keď prejde deň...

J. Zeyer

Boh nech je s Vami,

než sa zídeme znova...

 

Keď skončí sa naša púť

a duša pôjde pred Tvoj súd,

ráč do náručia svojho ju privinúť.

 

Keby ste niekedy radu potrebovali,

len s láskou si na mňa spomeňte,

budem žiť s Vami aj naďalej a budem

bdieť nad Vašim každým krokom.

 

Neplačte veľmi nado mnou,

nech môžem kľudne spať,

Boh pokynul, ja za ním idem,

muselo sa tak stať.

 

V rukách Tvojich je môj čas.

 

Púť ďaleká už skončila,

skončilo putovanie.

Sto bolo krížov na púti tejto,

tisíc zastavení.

Aj chvíle šťastných úsmevov,

Tvoje kroky nachádzali,

tých bolo málo, vždy viac utrpenia.

 

Kto žil v srdciach tých

ktorých opustil, ten nezomrel.

J. V. Sládek

Až my, žijúci, zomrieme,

nič sa na tom svete nestane, nezmení,

len niekoľko sŕdc sa zachveje,

ako v rannej rose kvetiny.

 

Až zomriem, nič na tomto svete

sa nestane a nezmení.

len ja stratím svoju biedu

a zrieknem sa  všetkého...

 

Odchádzam za svetlom,

kdesi v diaľke splyniem s ním.

Tým, ktorých milujem,

na cestu posvietim.

 

Tak krátko išiel som s vami,

hľa, tu sa cesty delia

a vtáci nad hlavou

mi pieseň nedospievali.

Jiří Wolker

Odišiel dobrý človek,

každý ho mal rád,

odišiel nám do nenávratna,

teraz musíme len spomínať.

 

Len pre Vás som žil a pracoval,

Vám som rozdal srdce svoje.

 

Očiam si odišla,

v srdciach si zostala ...

 

Keď tie trávy nesiate,

na mojom hrobe rozkvitnú,

čie potom vy, moje rodné brázdy,

čie potom vy len budete.

Kto tu bude pri vás stáť,

kto vás bude mať rád,

kto vás príde, rodné brázdy,

kto vás príde zaorať.

 

Ja pôjdem tam,

kam všetky pokolenia odišli.

A lesy budú stále v slnku sniť

a vody driemať v lesku bielych hviezd.

J. Zeyer

Dovidenia  drahý(á), dovidenia,

zostaneš mi v srdci naveky.

Rozídeme sa, nie je na výber.

Dá nás dokopy až zajtrajšok ďaleký.

Sergej Jesenin

Spi ticho tichúčko,

dnes dosnívala si života  sen

a cestou bolesti odišla si tam,

kde je mier a láska len.

 

Spi ticho tichúčko,

dnes dosníval si života sen

a cestou bolesti odišiel si tam,

kde je mier a láska len.

 

 

Nezomrela som, lebo viem,

že budem žiť stále v srdciach tých,

ktorí ma milovali.

 

Nezomrel som, lebo viem,

že budem žiť stále v srdciach tých,

ktorí ma milovali.

 

Neplačte drahí, že odchádzam spať,

ako prikázal mi Osud.

Vo večnej noci bude sa mi snívať,

že žijem s vami doteraz.

 

Neplačte, že som odišiel,

ten kľud a mier mi prajte,

len večné svetlo spomienky

mi stále zachovajte.

 

Neplačte, že som odišla,

ten kľud a mier mi prajte,

len večné svetlo spomienky

mi stále zachovajte.

 

Posielam pozdrav posledný

všetkým, ktorí ma mali radi.

 

Veľa som trpel,

ale bez odvrávania.

Odchádzam, neplačte,

len si niekedy spomeňte.

 

Veľa som trpela,

ale bez odvrávania.

Odchádzam, neplačte,

len si niekedy spomeňte.

 

Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju,

čo s vďakou dnes Ti môžem dať...

Hrsť krásnych kvetov na pozdrav

a potom už len spomínať.