Choď na obsah Choď na menu
 


Citáty z Biblie

24. 2. 2012

Citáty z Biblie

Láska je mocná ako smrť...

Ani veľké vody lásku neuhasia,

ani rieky ju neodplavia.

Pieseň piesní

Vieme určite, že bol by tohto

nášho prebývania stánok zborený,

stavenie od Boha máme, príbytok

nie rukou robený, večný, v nebesiach.

Sv. Pavol II. Korinť. 5, 1.

Ten, kto v skrýši Najvyššieho prebýva,

v tieni Všemohúceho odpočívať bude.

Žalm 91, 1

Blahoslavení čistého srdca,

lebo oni Boha vidieť budú.

Mat. 5,8

Blahoslavení,

ktorí v Pánu zomierajú...

Zjavenie sv. Ján 14, 13

Žiadny určite z nás nie je sám sebe živý,

a žiadny sebe sám nezomiera.

Lebo nech sme živí, Pánovi živí sme, nech zomierame, Pánovi zomierame.

A tak nech sme živí, nech zomierame,

Pánovi sme.

Rím 14, 8

Je čas zrodenia

a čas zomierania...

Kaz. 3, 2.

Poďte ku mne všetci,

ktorí pracujete a

ustarostení ste a ja Vám

odpočinúť dám.

Ev. sv. Matúša 11,28

Ja v pokoji ľahnem a

spať budem; lebo Ty, Hospodin,

sám zabezpečíš mi bývanie

bezpečné.

Žalm 4,9

Len láska zostane,

tá smrť nepozná.

1 Kor. 13,8

Aj keď telo a srdce moje hynie,

skala srdca môjho a údel môj

Boh je na veky.

Žalm 73

Musíme cez mnohé trápenia vojsť

do kráľovstva božieho.

Skut. apoštolské 14,22

Kolíska nie je pravým začiatkom života,

ani hrob pravým koncom smrti,

za ňou prichádza vzkriesenie.

 

Idem k Tebe Pane,

za hlasom Tvojim som išiel,

Ty poskytneš mi príbytok,

kde nebude už žiaľ...

 

Ktorí spravodlivosti učia mnohých,

skvieť sa budú ako hviezdy,

na večné veky.

Dan. 12,3

Blahoslavení sú od tejto chvíle mŕtvi,

ktorí v Pánovi zomierajú. Duch určite dá im,

aby oddýchli si od prác svojich,

skutky ich potom idú za nimi.

Zjav. 14,13

Ja som cesta aj pravda aj život.

Ján 14,6

Ja viem, že vykupiteľ môj je živý,

a že v deň posledný nad

prachom mojím sa postaví.

Job 19,25

Človek márnivosti podobný je,

dni jeho ako míňajúci sa tieň.

Żalm 144

Dni moje sú ako tieň nachýlený

a ja ako tráva uvädol som.

Žalm 102,12

Hospodin je môj pastier,

ja nebudem mať nedostatku...

Žalm 2,3,1

Keby som mohol ísť

cez údolie tieňov smrti,

nebudem sa báť zlého,

lebo Ty si so mnou.

Žalm 23,4

Nech je vôľa Tvoja...

 

A povedal Ježiš:

"Ja som vzkriesenie a život.

Kto verí vo mňa,

ak by aj zomrel, žiť bude."

Ján 11,25